[email protected] | (0212) 347 22 41

7. Yüzyıla Ait Bir Çin Şiirinde Adalet Şöyle Tanımlanır

"DAVACI ZENGİN, DAVALI YOKSULSA ZENGİNDEN YANA İŞLER YASA.
DAVACI YOKSUL, DAVALI ZENGİNSE DAVALIDA KALIR NİZALI ARSA.
DAVACI DA DAVALI DA ZENGİNSE DAVADA, ÖZÜR DİLER ÇEKİLİR ARADAN KADI.
DAVACI DA DAVALI DA YOKSULSA BAK, SADECE O ZAMAN YERİNİ BULUR HAK."

İnsanların, gününümüz Türkiye ’sinde de benzer duygular taşıdığından kuşku yok.

Oysa haksızlıklar karşısında adaletli bir sonucun elde edileceğine olan inanç, hem toplumsal barışı sağlar, hem bireyleri endişelerinden uzaklaştırıp mutlu kılar. Bunun içindir ki, özgürlük ve eşitlik temelinde yükselen bir toplumsal düzen kurulması ve sosyal adaletin yerine getirilmesi en önemli devlet görevi olarak kabul edilir.

Yargı sistemi ve yargılama mekanizması bu amaçla vardır. Yargı sisteminin varlığı adaletli bir düzenin sürdürüleceği yönündeki güvencenin ön koşuludur.

Kuşkusuz, yalnızca yargı sisteminin varlığı yetmez. Yargı sisteminin yapılandırılmasından işleyişine kadar adil yargılama yapacak yetenekte olması gerekir. Adil bir yargılamanın amacı ise hakkaniyete uygun bir sonucun elde edilmesini sağlamaktır.

Yargılama süreci diyalektik bir süreçtir. Bu süreçte tarafların eşit koşullarda bulunması, taraflara iddialarını ispat bakımından eşit olanaklar tanınması gerekir.

Yargılama sürecinin en önemli kişilerinden biri avukattır. Bu bakımdan avukatlara, yargılamada büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Avukatlık yasasının 2. Maddesine göre avukatlığın amacı; her türlü hukuksal sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamaktır.

Büromuz, yargılamada avukatlara düşen sorumluluğun bilincinde ve yasanın belirlediği ilkelere içtenlikle bağlıdır.

Ancak, yukarıya alınan çin şiirinde belirtilen gerçeğin de farkındadır.

Bu çerçevede büromuz, üstlendiği işlerde, adaletin tam olarak yerine getirilmesi için çaba göstermeyi ilke edinmiştir.

Bizler, her koşulda evrensel hukuk ilkelerine tam bir bağlılıkla ve avukatın bağımsızlığı ilkesinden vazgeçmeden, dürüst ve çalışkan bir ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

ÇÜNKÜ BİLİYORUZ Kİ, HİÇBİR MAZERET BAŞARININ YERİNİ TUTAMAZ.

 

YALTI HUKUK BÜROSU

Yol Tarifi