[email protected] | (0212) 347 22 41

Makaleler & Yayınlar

Siyasi Yazılar

Gazeteciler niçin tutuklanıyor?
Av. Dr. Başar YALTI / Cumhuriyet 17.03.2020
NELER OLUYOR?
Av. Başar YALTI
DEMOKRATİK KURNAZLIK!..
Av. Başar YALTI
SEYFİ OKTAY'A DOKUNMAK!
Av. Başar YALTI
YARGI VE MEŞRULUK
Av. Başar YALTI
SAYGINLIK
Av. Dr. Başar YALTI
NEREYE KADAR?
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YİNE BANA HÜSRAN, BANA YİNE HASRET VAR.
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
SON SAHNE
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
TSK YANLIŞLARININ BEDELİNİ ÖDÜYOR!
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
AVUKATIN ADI YOK
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
2012 YE GİRERKEN YARGI VE ADALET
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
İSTANBUL BAROSU NE YAPMALI?
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
BAROLARI ELE GEÇİRMEK YA DA "AHLAKSIZ TEKLİF"
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
BALYOZLA DEMOKRASİ KURULMAZ!
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
AÇILIMIN HUKUKA ETKİSİ
Av. Başar YALTI / Sitemizde yayımlanmaktadır
SİYASETİN SANATI
Av. Başar YALTI / Radikal Gazetesi (01.06.1998)
YENİ ADLİ YIL VE BAROLAR
Av. Başar YALTI / Cumhuriyet Gazetesi (20.09.2008)
YARGININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE ÇOK HUKUKLULUK
Av. Başar YALTI / Cumhuriyet Gazetesi (27 Eylül 2007)
HERKESE DOKUNULABİLİR Mİ?
Av. Başar YALTI / Vatan Gazetesi, Mine KIRIKKANAT Köşesi 24 Nisan 2009
LAİK HUKUK VE CUMHURİYET
Av. Başar YALTI / Vatan Gazetesi, Mine KIRIKKANAT Köşesi 28 Eylül 2007
Körlük
Av. Başar YALTI / Avukat Cumhuriyet (02.12.2009)
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL KURULU ARDINDAN
Av. Başar YALTI / Yeni Yaklaşımlar 3. Sayı
YARGIÇ SORUMLULUĞU : HUKUKU KORUMAK
Av. Başar Yaltı / Cumhuriyet 8 Mayıs 2009
İRTİCAYA GÜL BAHÇESİ...
Av. Başar Yaltı / Cumhuriyet 23 Haziran 2009
Yargıç Atamaları ve Yavuz Hırsız
Av. Başar Yaltı / Cumhuriyet 29 Temmuz 2009
SEÇİMLER HAKKINDA
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
SEÇİMLER VE HUKUK
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası

HERKESE DOKUNULABİLİR Mİ?

Herkese dokunulabilir mi?

Ergenekon soruşturmasının yaydığı korku, düşünce sistemimizde ve hukuksal kavramlarda anlam kaymalarına yol açıyor. 

 

Çünkü korku, eşit yurttaşlık bilincini henüz kazanamamış, dolayısıyla yasal haklarına sahip çıkamayan bir toplumda, ataerkil kulluk travmasını tetikler ve insanlar, çok alışık oldukları "hesabı verilmeyen" zulmün kurbanı olabilecekleri psikolojisine girerler. Üstelik, Türk toplumunun kulluk travmasından haberdar olanlar, korkuyu kamuoyunu sindirmek ve susturmak için kullanırlar. (*)

 

***

 

"Soruşturma sürecinde rektör, profesör, yazar ve general gibi saygın unvanlı kişilerin gözaltına alınması, tutuklanması ayrıcalıkların ortadan kalktığı biçiminde yorumlanıyor ve artık herkese 'dokunulabiliyor' olmasına, olumlu bir ifade kazandırılıyor.

 

Oysa bu durum, demokratik hukuk devleti için en az darbeler kadar tehlike taşımaktadır. 

 

Söylem sinsice yaygınlaştı ve benimsendi: En önemli hukuk kurumlarının başında bulunan hukukçular bile tepkilerini, 'Biz kimseye dokunmayın demiyoruz, tabii ki herkese dokunulabilir,' diye gösterebiliyorlar! 

 

Yanlıştır.

 

Bu söylem, otoriter ve totaliter nitelikte bir devlet/birey ilişkisini tarif eder. Devletin, isterse yargı yoluyla olsun, kişilere -bazen durup dururken- 'dokunmasını' olağan karşılayan yaklaşım, özgürlükçü hukukun tam karşıtı, sınırlayıcı bir yasallık anlayışıdır. 

 

Bugün tespihli ellerin, silahlı ellere 'dokunması' kimilerinin hoşuna gidebilir. Dün silahlı ellerin ya da külahlı başların dokundukları, bu rövanştan mutlu olabilirler.

 

Ancak bu tutum, çağdaş hukuk saygısı değil, ilkel bir öç alma duygusudur. Ne özgürlükçü anlayışla, ne eşitlikle, ne de demokrasiyle bağdaşır.

 

Çünkü hukuk, devletin bireye keyfi olarak dokunması için değil, keyfi olarak dokunamaması için vardır.

 

Demokratik bir hukuk devletinde dokunmak istisnadır. Eğer, kişilere dokunulması olağanlaştırılırsa, eline olanak verilen otorite, dokunacak birisini bulmakta hiç zorlanmaz. 

 

Bu kişi herkes de olabilir, siz de olabilirsiniz. Zaten korku toplumları da böyle yaratılır ve böyle yayılır.

 

Tam da bu nedenledir ki, anayasalar kişi hak ve özgürlükleri söz konusu olunca sıkı kurallar koyarlar. Beğenilmeyen, özgürlükler bakımından yetersiz bulunan 1982 Anayasası dahi kişi hak ve özgürlükler bakımından Ergenekon anlayışının çok çok ilerisindedir.

 

***

 

Anayasa'nın 12. maddesine göre; herkes, kişiliğine bağlı, DOKUNULMAZ, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

 

Anayasa'nın 13. maddesine göre ise; temel hak ve hürriyetler, ÖZLERİNE DOKUNULMAKSIZIN yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

 

Anayasa'nın 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre de; Anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere, Anayasa'yla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasa'da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

 

Anayasanın 17, 19, 20, 21 ve 22'nci maddelerini sıralamak gerekmiyor bile.

 

Şimdi soruyu yeniden soralım. Anayasa'nın yukarıya alınan hükümleri karşısında, kişilere 'dokunulması' olağan mı, yoksa ayrıksı (istisnai) bir durum mu olmalı?

 

Ergenekon soruşturması sırasındaki uygulamaların yasalara aykırı olduğu çok yazılıp söylendi, peki, yapılan uygulamalar Anayasa'ya da açıkça aykırı mı, değil mi? Bu uygulamayı yapanlar, anayasal suç işlemiyorlar mı?

 

Vurgulayarak belirtelim, 'tabii ki herkese dokunulabilir' söylemi yanlış ve tehlikeli bir söylemdir. Söylemin, yasa önünde eşitlik ilkesiyle de hiçbir ilgisi yoktur. Aslolan dokunulmamaktır. Eğer salınan korku hukukçulara dahi bunu söyletiyorsa, bilelim ki, ileride içinden çıkamayacağımız bir dehşete saplanıp kalabiliriz. Bizden söylemesi." 

 

Av. Başar YALTI İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Üyesi 

 

MİNE KIRIKKANAT KÖŞESİ

(*) Y. N. Yukarıdaki makaleye, yazarının onayıyla eklenmiş paragraftır.


Av. Başar YALTI / Vatan Gazetesi, Mine KIRIKKANAT Köşesi 24 Nisan 2009
Yol Tarifi