[email protected] | (0212) 347 22 41

Makaleler & Yayınlar

Hukuki Yazılar

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgi Notu 2
Yaltı Hukuk Bürosu / 21 Aralık 2019
BAROLARIN İŞLEVİ
Av. Başar YALTI
AVUKAT *
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIÇ VE VİCDAN
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIYI, YARGIÇTAN KORUMAK!
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOL AÇACAĞI SORUNLAR
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
Hukuka Bakışta Toplumsal Yaklaşım
Av. Başar YALTI / Yeni Yaklaşımlar Web sitesi
Jüri
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
CUMHURİYET ve HUKUK DEVRİMİ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
HUKUK, HUKUKÇU ve AVUKAT
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL BARIŞ
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
AVUKATLIK VE FELSEFE
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
KİRA SÖZLEŞMELERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MÜLKİYET OLARAK MARKA VE PATENT HAKKI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN DEĞİŞTİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN VE KADINLAR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MESLEK KURALLARIMIZ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-2
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-3
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-4
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
ÇEKİN ÖDENMESİNİN YASAKLANMASI (TTK m. 711/son)
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AİLENİN KORUNMASI YASASI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BİLGİ EDİNME HAKKI KULLANILIYOR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE HAKLARIMIZ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAMU HAKLARININ GELİŞİMİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İBRALAŞMA VE HUKUKSAL SONUÇLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İFLASIN ERTELENMESİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ- 2
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İŞ KAZALARINDA SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAT MÜLKİYETİ YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ HAKLARI BAKIMINDAN ÜRETİCİ FİRMALAR VE SATICILARIN SORUMLULUKLARI
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖNEMSEDİĞİ YASALAR VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YENİ İŞ YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası

AVUKAT *

Diktatörler avukatlardan hoşlanmazlar. Tarih boyunca, otoriter rejimlerin avukatları sevdikleri görülmemiştir.

 

Avukat; soru soran, sorgulayan, kuşku duyan, araştıran, olaylara farklı açılardan bakmasını bilen, bakmak zorunda olan hukukçudur. Böyle olduğu içindir ki, avukat diyalektiğe inanır. Böyle olduğu içindir ki, avukat akla ve bilimsel mantığa güvenir.

 

Avukat, her sorunu, her olguyu felsefesine inerek kavrar. Düşünüyorum, çünkü kuşku duyuyorum, der. Ama safsata yapmaz, totolojiye düşmez. Avukat düşünürdür.

 

Avukat için hiçbir şey mutlak değildir. Aksi taktirde, sorgulama becerisini yitirir. Herkesin aynı şeye inandığı bir ortamda, gerekirse herkesi, bütün toplumu karşısına alarak farklı sonuçların olabileceğini gösterir. Avukat aykırı kişidir.

 

Avukat tartışmayı sever. Tartışmaktan çekinmez. Ayrıntıları önemser. Gerçeğin küçük bir parçası bile olsa, bir ipucu olarak ayrıntıdan yola çıkarak gerçeğe ulaşmaya çalışır. Avukat, analitik düşünme becerisine sahiptir. Avukatın sermayesi bilgidir. Avukat araştırmacıdır.

 

Avukat tasarlama, soyutlama ve muhakeme yeteneği gelişmiş birisidir. Soyutlama yeteneği gelişmemiş kişilerin avukat olmaları mümkün değildir. Avukat bir sorunun yarattığı süreci başından sonuna kadar zihinsel olarak yaşar. Her adımını tasarlayarak atar. Avukat için her dava bir satranç oyunudur. Stratejisttir avukat.   

 

Avukat özgür düşüncelidir.  Bağımsızdır. Bağımsız olmak zorundadır. Savunduğu kişiye karşı, kendisine karşı, yargıca ve savcıya karşı, gerekirse tüm topluma karşı hak ve hukuk adına bağımsızlığını korumasını bilir.

 

Avukat serbest meslek sahibidir, tüccar değildir. Serbest piyasacı hiç değildir.

 

Avukat kamuya adanmış bir kişiliktir. Avukat yargılamada halkın biricik temsilcisidir. Adalete erişimin en etkili unsurudur. Hak aramaktan daha önemli kamusal bir iş yoktur. Avukatlığın koruduğu değer, çağdaş insanlığın en önemli değeri olan insanlık onurudur. Yargılamanın adil, inandırıcı, güvenilir olması ancak yargılamaya halkın katılması ile olabilir. Yargılamayı adil ve güvenilir kılan avukatın varlığıdır.

 

Avukat aydındır, barışçıdır, uzlaşmacıdır. Ancak avukat, bir değer olarak adaletten asla ödün vermez. Hak olarak adalet ile acıma biçiminde adalet farklı şeylerdir. Acıma duygusu olarak adalet kişiyi küçültür. Onurunu kırar. Avukat, hak olarak adaleti savunur. Acıma duygusu üzerinden hukuk üretilemeyeceğini bilir.

 

Avukat güvenilir kişidir. Cesurdur. Yüreklidir. İnsan haklarını tarihte avukatlar geliştirdiler ve genişlettiler. Yargının kahramanı avukattır.

 

Yargılama meşruluğunu savunmadan, avukatın varlığından alır. Yargı bağımsızlığının güvencesi avukattır.

 

Avukat, hukukun gerçek mimarıdır. Adalet değerini koruyan avukattır. Bir teknik olarak hukuktan, bir kültür olarak hukuka kadar hukukun sahibi avukattır.

 

Yargılama diyalektik bir süreçtir. Tez ve antitezi avukat üretir. Çelişkinin olumlamasını, adil bir sentezi avukatın varlığı ve katkısı gerçekleştirir.

 

Hukukun üstünlüğüne saygı ilkesiyle yönetilen bir toplumda avukat özel bir role sahiptir.

 

 

Charles Dickens, “ Kötü insanlar olmasaydı, iyi avukatlar olmazdı”, der. Ülkemizde, kötü insanlar olduğu gibi, iyi işlemeyen, kötü bir yargı sistemi de var. Kötü niyetli yasalar, yargıçlar, savcılar ve avukatlar var.

 

Piyasacı anlayış, Cumhuriyetin, aydınlanmanın özgür düşünceli yargıçlarını, savcılarını, avukatlarını ve hukukçularını ürkütüyor, sindiriyor.

 

Özgürlük ve bağımsızlığın bir hukukçu karakteri olduğu unutturuluyor. Yargı siyasallaştırılıyor. Paralel yargı anlayışları üretiliyor. Bilinçaltında yerleşik değerlere göre karar veren, dogmatik anlayışlı, intikamcı, köhne zihniyetli hukukçular gizlendikleri karanlık köşelerinden ortaya çıkıyorlar.

 

Hukuk ve yargıyı ele geçirilecek bir mevzi gibi gören anlayışı, tasarlanmış bu saldırıyı önleyecek tek güç bağımsız avukatlardır. Halkın gerçeği görüp kavraması için verilecek hukuk ve adalet mücadelesidir.

 

Türkiye’nin önemli şansı, henüz bağımsızlığını yitirmemiş, siyasal iktidarın, dogmatik güç odaklarının emrine ve güdümüne girmemiş, dünyada ve Ülkede olup bitenleri kavrayan yetkin avukatların ve baroların bulunmasıdır. Bu umudu yeşerten ise Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde, hukuk ve adalet adına kahramanca görev yapan avukatların varlığıdır.

 

Despotlar ve iktidar sahipleri avukatları sevmezler.

 

Adalet ve hukuk duygusu gelişmemiş olanlar avukatı sevmez.

 

Laf cambazları avukatı sevmez. Maskesi olanlar, hilebazlar, sömürgenler ve sürüngenler avukatı sevmez.

 

Dar kafalılar avukatı sevmez. Benciller avukatı sevmez.  İstismarcılar avukatı sevmez. Sorumsuzlar, neme lazımcılar avukatı sevmez.

 

İnsan onuruna ve emeğine, doğaya saygı duymayanlar avukatı sevmez.

 

Kötüler avukatı sevmez…

 

Av. Başar YALTI

 

*Bu yazı Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde savunma görevi yapan avukatlara ithaf edilmiştir.


Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
Yol Tarifi