[email protected] | (0212) 347 22 41

Makaleler & Yayınlar

Hukuki Yazılar

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgi Notu 2
Yaltı Hukuk Bürosu / 21 Aralık 2019
BAROLARIN İŞLEVİ
Av. Başar YALTI
AVUKAT *
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIÇ VE VİCDAN
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIYI, YARGIÇTAN KORUMAK!
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOL AÇACAĞI SORUNLAR
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
Hukuka Bakışta Toplumsal Yaklaşım
Av. Başar YALTI / Yeni Yaklaşımlar Web sitesi
Jüri
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
CUMHURİYET ve HUKUK DEVRİMİ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
HUKUK, HUKUKÇU ve AVUKAT
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL BARIŞ
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
AVUKATLIK VE FELSEFE
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
KİRA SÖZLEŞMELERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MÜLKİYET OLARAK MARKA VE PATENT HAKKI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN DEĞİŞTİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN VE KADINLAR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MESLEK KURALLARIMIZ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-2
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-3
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-4
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
ÇEKİN ÖDENMESİNİN YASAKLANMASI (TTK m. 711/son)
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AİLENİN KORUNMASI YASASI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BİLGİ EDİNME HAKKI KULLANILIYOR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE HAKLARIMIZ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAMU HAKLARININ GELİŞİMİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İBRALAŞMA VE HUKUKSAL SONUÇLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İFLASIN ERTELENMESİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ- 2
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İŞ KAZALARINDA SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAT MÜLKİYETİ YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ HAKLARI BAKIMINDAN ÜRETİCİ FİRMALAR VE SATICILARIN SORUMLULUKLARI
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖNEMSEDİĞİ YASALAR VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YENİ İŞ YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası

Değerli Konut Vergisi Dilekçe Örneği

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İletilmek Üzere

…İLÇESİ TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

KONU                         : Sahibi bulunduğum İstanbul, ….İlçesi, … Mah. .. Ada, ..  parselde bulunan A… Blok … nolu bağımsız bölüm hakkında 1319 sayılı Kanunun 42. Maddesi kapsamında yapılan değere itirazımın sunulmasıdır.

 

TEBLİĞ TARİHİ            : 17 ARALIK 2019 (gerçek tebliğ tarihi yazılacak)

 

İLGİ YAZI                     : 13.12.2019 tarih ve …… sayılı yazınız.

 

AÇIKLAMA                  :

 

1-    Tapuda, İstanbul, … İlçesi, … Mah. …  Ada, .. parselde bulunan A…   Blok … nlo bağımsız bölümün malikiyim.

2-    7194 sayılı Kanunla, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42-49 maddelerle Değerli Konut Vergisi adı altında vergi ihdas edilmiş ve değeri 5.000.000.-TL yi aşan konutlar için ek vergi koyulmuştur.

3-    Bu kapsamda sahibi olduğum konutun değeri ………. TL olarak belirlenip tarafıma tebliğ edilmiştir.

4-    Yapılan değer tespitine süresi içerisinde itiraz ediyorum. Yapılan tespit aşağıda açıkladığım nedenlerle çok yüksektir. Günümüz ekonomik koşullarında sahibi olduğum taşınmazın değeri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilerek tarafıma tebliğ edilen miktarda olması mümkün değildir. ÇÜNKÜ;

5-    (Ayrıca belirtilmek istenen gerekçeler varsa ekleme yapılabilir.)

6-    ……..

 

SONUÇ                                   : Yukarıda açıkladığım nedenlerle yapılan değer tespitini kabul etmiyor, itiraz ediyorum. Kanunun 42. Maddesine göre yeniden değerlendirme yapılarak sahibi bulunduğum taşınmazımın değerli konut kapsamından çıkartılmasını / değerinin düşürülmesini saygılarımla talep ederim. (TARİH YAZILACAK)

 

 

 

 

                                                                                                          AD SOYAD İMZA

 

 

EKLER              :

 

Tapu örneği

Varsa eklenecek diğer belgeler


Av. Dr. Başar YALTI
Yol Tarifi