[email protected] | (0212) 347 22 41

Makaleler & Yayınlar

Hukuki Yazılar

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgi Notu 2
Yaltı Hukuk Bürosu / 21 Aralık 2019
BAROLARIN İŞLEVİ
Av. Başar YALTI
AVUKAT *
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIÇ VE VİCDAN
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIYI, YARGIÇTAN KORUMAK!
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOL AÇACAĞI SORUNLAR
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
Hukuka Bakışta Toplumsal Yaklaşım
Av. Başar YALTI / Yeni Yaklaşımlar Web sitesi
Jüri
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
CUMHURİYET ve HUKUK DEVRİMİ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
HUKUK, HUKUKÇU ve AVUKAT
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL BARIŞ
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
AVUKATLIK VE FELSEFE
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
KİRA SÖZLEŞMELERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MÜLKİYET OLARAK MARKA VE PATENT HAKKI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN DEĞİŞTİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN VE KADINLAR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MESLEK KURALLARIMIZ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-2
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-3
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-4
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
ÇEKİN ÖDENMESİNİN YASAKLANMASI (TTK m. 711/son)
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AİLENİN KORUNMASI YASASI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BİLGİ EDİNME HAKKI KULLANILIYOR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE HAKLARIMIZ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAMU HAKLARININ GELİŞİMİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İBRALAŞMA VE HUKUKSAL SONUÇLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İFLASIN ERTELENMESİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ- 2
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İŞ KAZALARINDA SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAT MÜLKİYETİ YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ HAKLARI BAKIMINDAN ÜRETİCİ FİRMALAR VE SATICILARIN SORUMLULUKLARI
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖNEMSEDİĞİ YASALAR VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YENİ İŞ YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası

MESLEK KURALLARIMIZ-3

Bu yazıda, meslek kurallarımızın genel ilkelerini konu ediniyoruz. Avukatlık Meslek Kurallarının genel ilkeleri 16 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler aşağıya alınmıştır.

 

1- Türk avukatları baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır. 

2- Mesleki çalışmasında avukat bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır. (Av. K. 1)

3- Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür. 

4- Avukat, mesleğinin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür. 

5- Avukat yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır. 

6- Avukat iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır. 

7- Avukat salt ün kazandırmağa yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır. 

a) Avukat, yalnız adres değişikliğini reklâm niteliğini taşımayacak biçimde ilan yoluyla duyurabilir. 

b) Avukatın başlıklı kâğıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklâm niteliğini taşıyabilecek aşırılıkta olamaz. 

c) Avukat telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında farklı büyüklükte harflere, ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez. 

d) Ortak büro kuran avukatlar büronun reklam aracı olmamasına, hukuk bürosu olma niteliğini yitirmemesine dikkat ederler. 

8- Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir. 

9- Avukat, kanunen bulunduğu başkaca mevki ve olanaklarının mesleki çalışmalarına etkili olmamasına dikkat eder. 

Avukat mesleki çalışması dışında kişisel anlaşmazlıklarda avukatlık sıfatının özelliklerinden yararlanamaz. 

10- Avukat, aynı dava için birbirine karşıt isteklerde bulunamaz. 

11- Avukat, Türkiye Barolar Birliğince kabul olunan mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundadır. 

12- Avukat, bürosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir. 

13- Uzunca bir süre bürosundan uzak kalmak zorunda bulunan avukat, işlerine bakacak, müvekkillerini kabul edecek meslektaşının adını barosuna bildirir. 

14- Avukat meslek kuruluşlarınca verilen görevleri haklı sebepler dışında, kabul etmek zorundadır. 

15- Mesleki çalışmasından ötürü aleyhine açılan dava layihasının bir örneğini avukat barosuna verir. Baronun hukuki anlaşmazlıklarındaki arabuluculuk teklifini kabul etmek zorundadır. 

16- Avukat kendisiyle ilgili her türlü belgeleri baroda görmek hakkını haizdir. 

 

Meslek Kurallarının genel ilkeleri, bir avukatta bulunması gereken bağımsızlık, dürüstlük, kamuya güven verme, saygınlık ve dayanışma özelliklerinin düzenlenmesine ilişkindir. Meslek Kurallarına kaynaklık eden Avukatlık Kanunu'nun 34ncü maddesinde bu nitelikler özlü bir şekilde ifade edilmiştir. Maddeye göre "Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler." Avukatlık Kanununun 134ncü maddesine göre ise "Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.", denilmektedir. 

 

Okunduğunda yeteri kadar açık bir şekilde ifade edilmiş olan yukarıdaki kuralların anlaşılamaz bir yönü olmaması gerekmektedir. Oysa disiplin kurullarına yansıyan olaylarda en çok ihlal edilen kurallar arasında Meslek İlkelerinin 3, 4, 5 ve 6ncı maddeleri önemli ölçüde yer tutmaktadır.

 

Meslektaşlarımıza örnek olması bakımından, TBB Disiplin Kurulu kararlarından derlediğimiz, meslek kuralları genel ilkelerine aykırı olduğu değerlendirilip disiplin cezası uygulanan bazı davranışlardan örnekler vermek istiyoruz:

 • Avukata teslim edilen belgenin iade edilmemesi disiplin suçudur.
 • Müvekkilin verdiği yasa dışı bilgi savunma aracı olamaz. Çok evliliğin savunulması mümkün değildir.
 • Hacizli aracın ihalesine katılan kişi ile protokol yaparak bedelin çok altında satış yapılması ve bu suretle ihaleye fesat karıştırma disiplin suçu oluşturur.
 • Vekaletsiz takip açma, başkasına ait vekalet koyma disiplin suçudur.
 • Avukat sebebi ne olursa olsun kontrolünü kaybetmemek, unvanın gerektirdiği saygıya yakışır şekilde hareket etmek, mahkeme ve icra dairelerinde çalışan görevlilerle olan ilişkilerinde ağırbaşlılığını korumak zorundadır..
 • Avukatın bürosu ile ilgili verdiği tahliye taahhüdüne direnmesi, kira borcunu ödememesi, verilen söz ve belgelere sadık kalmaması disiplin suçudur.
 • Avukat yazarken de konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif biçimde açıklamalıdır.
 • Tahsil edilen alacağın, tahsil kabiliyeti az olan başka dosyaya mahsubu, geç bildirimden dolayı fazla faiz hesaplanmasına sebebiyet disiplin suçudur.
 • Haricen tahsil edilen parayı dosyaya yansıtmama, alacağın tamamı üzerinden takibe devam disiplin suçudur.
 • Avukatın dava giderlerini üstlenmesi, meslektaşlar arasında rekabete yol açacağından disiplin suçudur.
 • Avukat mahkeme kalemlerinde meslek vakar ve onurunu korumalıdır. Avukatın icra reddiyat belgesindeki imzasını inkarı disiplin suçudur.
 • İhtiyati haciz kararın reddine karşın, bir başka mahkemeden ihtiyati haciz kararı alınarak işlemlere devam disiplin suçudur. Dava açıldıktan sonra her türlü tedbir ilgili mahkemesinden istenmelidir.
 • Üstlenilen işin kazanılacağına ilişkin olarak teminat olmak üzere müvekkile bono verilmesi disiplin suçudur.
 • Avukat, ün kazandırıcı davranıştan özenle kaçınmalıdır.
 • Avukat bağlı olduğu meslek kuruluşuna karşı saygı ve nezaket kuralları içinde davranmak ve bu kurumları yanıltacak yanlış bilgiler vermemeye özen göstermekle yükümlüdür.
 • Avukatlar yargıya yardımcı olmak ve doğru yönlendirmek zorundadır.
 • Müvekkilin ölümünün bilinmesine karşın davaya devam edilmesi mahkemeye bildirilmemesi disiplin suçudur.
 • CMUK görevlisi avukat barodan aldığı müdafilik ücreti dışında şahsen ücret isteyemez. Aldığı senedi takibe koyamaz.
 • Müvekkile ait yazılı talimat olmadan ve geçerli teminat alınmadan mahcuz menkullerin teslimi disiplin suçudur.
 • Avukat özel yaşantısında da ağır başlılığını korumalı. "Basit etkili eylem ve saldırgan sarhoşluk " Meslek Kuralların 4. maddesi gereği disiplin suçudur.
 • Vekalet alınmasına ve davanın kabul edilmesine karşın, ücretin ödenmemiş olması, Avukatın üstlendiği işten sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ücret alacağı için müvekkilin yazılı olarak uyarılması ve yasal yollara müracaat edilmesi gerekir.
 • Hasmın tebligat adresi bilinmesine karşın, bir başka adrese tebligat " Doğruluk " ilkesine aykırıdır. 
 • Avukatın alacaklısı boş olan senede, bir başka vekilinin ismin yazarak takip yapması disiplin suçudur.
 • Avukat hukukun hizmetinde olduğu ve meslek faaliyeti dışında da mesleğin itibarını korumak zorunda olduğundan özel yaşamında da dikkatli olmalı, borç ve taahhütlerini yerine getirmelidir.
 • Alacak ödenmiş olmasına karşın tetkik merciinde şikayete devamı "özen ve doğruluk" ilkelerine aykırıdır.
 • Avukat özel yaşamına dikkat etmeli. Ödemelerini iyi planlayarak aleyhinde icra takibine sebebiyet vermemeli. Muvazaalı işlemlerden kaçınmalıdır.
 • Alacağın borçlulardan birinden tahsil edilmiş olmasına karşın, icra takibine diğer borçlu aleyhinde devam etmek ve karşı yan ilişkilerine taraf olmak..
 • Avukat dava ve keşif mahalline alkollü olarak gelemez.
 • Avukat fazla faiz isteminde bulunamaz. Hukuk düzeninin tam olarak uygulanması görevidir.
 • T.B.B.Meslek Kuralların 7/a maddesi uyarınca "Avukat, yalnız adres değişiklilerini reklam niteliği taşımayacak biçimde ilan yolu ile duyurabilir" ilan abartısız ve adres değişikliğini bildirmeye yönelik olmalıdır..
 • Avukat meslektaşının beyanını ses bandına alamaz. İfşa edemez. Mesleki dayanışma ilkesine aykırıdır.
 • Avukat tarafından tanzim edilen tahsilat makbuzunun ne için tanzim edildiği hiçbir kuşkuya yer vermeyecek surette açık ve net olmalı tartışmaya sebebiyet vermemelidir.
 • Avukat, Avukatlığın bağımsızlığı kuralı gereği müvekkilinin her dediğini onun muvafakati ve istemi olsa dahi iddia ve savunmasında kullanamaz. Objektif olmalıdır. 

 

Yukarıda örnekleri sunulan ve disiplin suçu olarak kabul edilen davranışlar avukatlığın toplum içindeki saygınlığını azaltmakta ve avukata olan güveni sarsmaktadır. Bu tür davranışlardan özenle kaçınmak avukatlık etiği gereğidir. Avukatlığın saygınlığını sağlamanın ve korumanın büyük ölçüde avukatların elinde olduğu gerçeğine önce kendimiz inanmalıyız. 


Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
Yol Tarifi