[email protected] | (0212) 347 22 41

Makaleler & Yayınlar

Hukuki Yazılar

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgi Notu 2
Yaltı Hukuk Bürosu / 21 Aralık 2019
BAROLARIN İŞLEVİ
Av. Başar YALTI
AVUKAT *
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIÇ VE VİCDAN
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIYI, YARGIÇTAN KORUMAK!
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOL AÇACAĞI SORUNLAR
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
Hukuka Bakışta Toplumsal Yaklaşım
Av. Başar YALTI / Yeni Yaklaşımlar Web sitesi
Jüri
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
CUMHURİYET ve HUKUK DEVRİMİ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
HUKUK, HUKUKÇU ve AVUKAT
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL BARIŞ
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
AVUKATLIK VE FELSEFE
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
KİRA SÖZLEŞMELERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MÜLKİYET OLARAK MARKA VE PATENT HAKKI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN DEĞİŞTİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN VE KADINLAR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MESLEK KURALLARIMIZ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-2
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-3
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-4
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
ÇEKİN ÖDENMESİNİN YASAKLANMASI (TTK m. 711/son)
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AİLENİN KORUNMASI YASASI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BİLGİ EDİNME HAKKI KULLANILIYOR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE HAKLARIMIZ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAMU HAKLARININ GELİŞİMİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İBRALAŞMA VE HUKUKSAL SONUÇLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İFLASIN ERTELENMESİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ- 2
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İŞ KAZALARINDA SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAT MÜLKİYETİ YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ HAKLARI BAKIMINDAN ÜRETİCİ FİRMALAR VE SATICILARIN SORUMLULUKLARI
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖNEMSEDİĞİ YASALAR VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YENİ İŞ YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgi

Resmi Gazetenin 07 Aralık 2019 tarihli sayısında yayınlanan 7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN 30-37. Maddeleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 41 inci maddeden sonra gelmek üzere 42-49. Maddeler eklenerek “DEĞERLİ KONUT VERGİSİ” adı altında yeni bir vergi koyulmuştur.

 

Bu vergi her yıl ödenen emlak vergisinden ayrı bir vergi olup, aşağıda anlatılan koşulların bulunması halinde ayrıca ödenecektir.

 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK

 

Değerli Konut Vergisini (DKV), Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000.- Türk lirası ve üzerinde olanlar konut sahipleri ödeyecektir.

 

KONUTUN DEĞERİNİ KİM BELİRLEYECEK VE İTİRAZ MÜMKÜN MÜ?

 

Vergiye ait bina değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve internet sitesinde ilan edilecektir. Bu değerler ayrıca ilgilisine tebliğ edilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazların değeri kesinleşecektir. Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilecektir.

 

VERGİ ORANI NE KADAR?

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek tespitler sonunda:

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar     (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar    (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar                                          (Binde 10)

oranında vergilendirilecektir.

 

MÜKELLEFİYET (VERGİ SORUMLULUĞU) NE ZAMAN BAŞLAYACAK

 

Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

Mesken nitelikli taşınmazın değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerin yukarıda belirtilen tutarı aştığının (bu tutar dâhil) belirlendiği tarihi takip eden yıldan itibaren başlayacaktır.

 

KİMLER DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDEN MUAF OLACAKTIR

 

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli bir taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) bu vergiyi ödemeyecektir.

 

VERGİ NE ZAMAN ÖDENECEK

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer, 5.000.000.-TL yi aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine beyanname ile beyan edilecektir.

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilecektir.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

 

SONUÇ VE ÖNERİLER:

 

Kanun 07 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Verginin ödenmesi Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından vergi değerinin belirlenmesine, bu değerin ilgisine tebliğine ve bu değerin kesinleşmesine bağlıdır. Belirlenen değerin kesinleştiği yılı takip eden yılda vergi ödenecektir.

 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 2020 yılında vergiyi tahsil etmek için bina değerlerini tespit ederek bugün itibariyle tebliğ etmeye başlamıştır.

 

Yapılan tebligatların yasaya uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Ancak tebligatların geçerli olduğunu kabul ederek hareket etmekte yarar bulunmaktadır.

 

Yasaya göre yapılan tespitlere 15 gün içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır.

Yapılacak itirazlar Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından 15 gün içerisinde karara bağlanacaktır. Böylece değer tespiti kesinleşmiş olacaktır.

 

Bizce kesinleşen bu tespite de Vergi Mahkemesinde itiraz etmek mümkündür.

 

Açıklanan nedenlerle kendisine tebligat yapılanların, en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili  Tapu Sicil Müdürlüğüne itiraz etmesi halinde değer tespitinin 2020 yılına sarkması sağlanabilecektir. Bu durumda verginin 2020 yılında değil, 2021 yılı Şubat ve Ağustos aylarında ödenmesi mümkün olabilecektir.

 

Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin avukatlık Büromuzla temas kurması rica olunur.

 

Bilgilerinize sunarız. 16 Aralık 2019

 

 

YALTI HUKUK BÜROSU


Yaltı Hukuk Bürosu
Yol Tarifi